JESTEŚMY PRODUCENTEM BIG BAGÓW Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM.

PRODUKUJEMY SOLIDNE BIG BAGI DLA WIELU BRANŻ, W TYM Z OBOSTRZENIEM DOPUSZCZENIA DLA PRZECHOWYWANEJ ZAWARTOŚCI!

PRODUKTY DOSTARCZAMY DO KLIENTÓW W CAŁEJ EUROPIE.

Żadne przedsiębiorstwo nie może zbudować swojej reputacji na podstawie tego, co zamierza zrobić, ale tylko na tym, co już osiągnęło. Bez względu na to, co robimy, dążymy do tego, aby robić to dobrze.

Naszą wizją jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w nasze starania o dostarczanie zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych, jednocześnie minimalizując nasz wpływ na środowisko, ograniczając marnotrawstwo cennych surowców i przyczyniając się do rozwoju społeczności, w których działamy, aby zapewnić lepszy świat dla przyszłych pokoleń.

Wspólnie z naszymi partnerami dążymy do realizacji Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez zapewnienie:

  • Zrównoważonego łańcucha dostaw, w tym zrównoważonego zaopatrzenia i produkcji.
  • Dobra naszych pracowników i społeczności, w których działamy.
  • Minimalizacji naszego wpływu na naturalne środowisko.
  • Zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych i innowacji.

Angażujemy się w partnerskie relacje z naszymi klientami, oparte na wspólnych wartościach, standardach i odpowiedzialności, aby zapewnić zgodność całego łańcucha dostaw z wymaganiami rynku dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Dążymy do spełniania lub przekraczania oczekiwań naszych klientów końcowych i zapewniania konkurencyjnej przewagi.